Bestuursleden

Kenny Moens

Voorzitter

Luc Verstraeten

Com. Clubkleding

Emiel Van de Gaer

Ondervoorzitter

Yannick Pire

Secretaris

Francois Moens

Penningmeester

Emiel Van de Gaer

Com. Clubblad

Kenny Moens

Com. Informatietechnologie

Emiel Van de Gaer

Com. Clubfeest

Matthias Verstraeten

Com. Public Relations

Kenny Moens

Com. Mountainbike