Copyright and Privacy

Inleiding

Door de website van de Fiets- & Mountainbikeclub Tieltse Wielervrienden vzw en de erop ter beschikking gestelde informatie te consulteren, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgenomen.

Informatie

De informatie die op deze website van TWV wordt aangeboden, is van algemene aard en heeft tot doel u enkel te informeren over de sportactiviteiten ivm mountainbike en wegritten in het algemeen en meer specifiek haar clubactiviteiten en de hieraan verbonden informatie.

De verwijzingen naar andere informatiebronnen en websites worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. TWV beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over haar kwaliteit en/of volledigheid.

Rechten en aansprakelijkheid

TWV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Hierbij aansluitend aanvaardt TWV geen aansprakelijkheid voor een rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit enig gebruik van de externe websites waarnaar u via deze site van TWV wordt verwezen.

Verder kan TWV niet aansprakelijk gesteld worden voor de problemen met, of de onderbrekingen in de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of mankementen worden veroorzaakt.

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De informatie wordt verstrekt zoals die bij TWV beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Ze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

Respect voor uw privacy

TWV heeft ook respect voor uw privacy.

Via de bezoekersteller worden weliswaar een hele reeks gegevens verzameld met het oog op het opstellen van diverse statistieken. Doch TWV waakt er over dat deze gegevens op geen enkel ogenblik kunnen leiden tot de link met de individuele identiteit van de betrokken internetter.

Al die informatie heeft enkel tot doel dat alle aanwezige informatie toegankelijk blijft en de statistieken stellen bovendien TWV in staat te anticiperen op eventuele problemen door incompatibele toepassingen.

Gebruik/copyright

U kunt alle informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen. Doch u mag deze informatie niet zonder toestemming downloaden en kopiŽren of reproduceren.

TWV behoudt ook alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met TWV.

Tenslotte zou TWV het op prijs stellen dat u haar op de hoogte brengt van de onjuistheden of gebreken die u zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Contacteer hiervoor de webmaster.